Основният Партьор на фирмата в работата свързана с
резервни части е фирма
СФК Трак