Фирма ОМЕГА ТРЪК СЪРВИЗ ООД е основа през 2010 г. и е специализиран сервиз за обслужване и ремонт на тежкотоварни и лекотоварни автомобили. Нашите специалисти извършват ремонти на място както в България, така и за всички европейски държави.